تصویربرداری سه بعدی

دستگاه ماموگرافی دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

/mammography

دستگاه ماموگرافی، شبیه یک جعبه مستطیلی است، که در داخل تیوب آن، پرتوی ایکس، تولید می‌شود. این دستگاه اشعه ایکسی انحصاری برای تصویربرداری از سینه تولید می‌کند، زیرا میزان دُز تولیدی پرتوی ایکس برای سینه‌ها با سایر اندام‌ها کاملا متفاوت است.