بایگانی نوشته‌ها


هرآنچه درمورد ویروس کرونا باید بدانیم

هرآنچه درمورد ویروس کرونا باید بدانیم

به اقتضای موقعیت پیش آمده در جهان امروز و مخاطراتی که این پاندمی جدید در دنیا ایجاد کرده ،برآن شدیم که با اطلاع رسانی درمورد این ویروس منحوس  قدمی هرچند کوچک برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه برداریم . ان شاله که مورد توجه قرار گیرد .